Du som vill bli månadsgivare

Genom att du blir månadsgivare till Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson ökar det våra möjligheter att kunna budgetera för hur mycket som vi kan fördela till klimataktivister under varje månad. Det innebär en stor och välbehövlig trygghet för alla aktivister som behöver ditt ekonomiska stöd.

Även för din skull blir det lättare att bli månadsgivare. Du behöver inte tänka på hur mycket som du ska bidra med, det dras automatiskt från ditt konto till oss.

Det är enkelt och lätt att bli månadsgivare!

Ditt bidrag till klimataktivister gör det möjligt för dem att kunna engagera sig för en bättre värld. Alla klimataktivister som du stöttar via Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson agerar på ett fredligt sätt med civil olydnad och icke-våld. För oss är det viktigt att alla klimataktivister som vi stöttar aldrig svarar på våld, verbala hot eller repressalier. Om de ska kunna förändra till det bättre kan inte klimataktivister agera med samma metoder som de som förstör klimatet och inte ställer om för en framtid för livet på jorden.

När du bidrar till vår kamp ser du också till att arbetet sker i respekt för andra människor och natur. Därför kan du vara trygg med att alla metoder som klimataktivister som vi stödjer är kärleksfulla och med stor respekt även för dem som inte vill åstadkomma nödvändiga förändringar för ett hållbart klimat.

Därför ska du bli månadsgivare

Genom att bli månadsgivare säkerställer du att klimataktivisterna får en regelbunden inkomst. Eftersom all deras tid ofta går åt till klimataktivism behöver klimataktivisterna få intäkter som går till hyra, mat och andra privata omkostnader. Med ditt stöd behöver de inte oroa sig för att inte kunna betala för sina hushållskostnader. Genom din regelbundna månadsbetalning kan de fokusera på aktioner och strategiskt arbete för en grön omställning på riktigt, med minskade utsläpp och för att skapa de förändringar som vi alla behöver i vårt svenska samhälle.

På vår insamlingssida hos Chuffed.org väljer du om betalningen ska vara en engångssumma eller en stående månadsinbetalning. Om du vill avsluta din månadsbetalning mejlar du Chuffed på den mejladress står på samma sida som du väljer din summa för månadsinbetalningen.