Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson


Sök stöd såhär

Har du svårt att klara dig och lägger större delen av din tid på klimataktivism? Då kan du skicka ett mail med en ansökan till Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson. Om fonden har pengar och din ansökan uppfyller våra krav så beviljas du stöd helt eller delvis. 

Vi har några viktiga krav och de är:

  • Klimataktivistfonden är till för att stödja fredlig, demokratisk klimataktivism i form av fredlig civil olydnad eller motstånd.
  • Vi stöttar strategiskt ideellt arbete för grundläggande demokratisk samhällsförändring för att åstadkomma en rättvis klimatomställning med inriktning främst på Sverige.
  • Klimataktivistfondens främsta verksamhet är att samla in gåvor för att ge ekonomiskt stöd till behövande klimataktivister som bedriver fredlig aktivism med icke-våld. 
  • Föreningen stödjer inte aktivister som använder medveten skadegörelse som ett medel att uppnå önskad effekt av protesterna.
  • Föreningen stödjer aktivister, inte aktiviteter.

Vi behöver följande information från dig

1. För- och efternamn + mobilnummer + mejladress + bankkontonr. inkl. clearing + namn på bank.

2. Summa du skulle behöva och till vad.

3. Vilken månad/er det gäller.

4. Berätta om du har någon inkomst, hur mycket i månaden och varför du behöver pengar nu.

5. Kort beskrivning av hur och var du är aktiv.

6. Referens i form av facebooksida, medaktivist/er eller liknande.

7. Mejla din ansökan till oss.

Eventuellt kan vi behöva ställa fler frågor till dig och då tar vi kontakt med dig. När allt är klart ska vi försöka fatta ett beslut så snabbt som möjligt. Vi kan aldrig garantera ett finansiellt stöd och kanske inte heller kan vi förklara varför du får ett visst besked, men vi ska försöka bistå dig så gott det går. Styrelsen lovar att fördela resurser så rättvist som det går efter gällande förutsättningar.