Bidra till vår Klimataktivistfond!

Skänk via vår crowdfunding

Vi har kommit upp i en summa som täcker våra startkostnader för bankkonto och börjar snart samla in pengar och ta in nya ansökningar från klimataktivister och delar ut gåvor allt eftersom vi får in gåvor. Du väljer själv hur stor summa som du önskar ge.

Många klimataktivister behöver täcka utgifter. Att lägga tid på att vara klimataktivist är en mycket viktig insats för oss alla. Ibland behöver de resa till platser där stora skogsbolag avser att skövla viktig skog. Då behövs det att klimataktivisterna finns på plats och bokstavligen förhindrar att det sker. Andra gånger demonstrerar de genom att sätta sig på motorvägar och blockerar trafiken.

Vi stöttar klimataktivister som åstadkommer viktiga förändringar

Vi vet alla att klimatet förändras på sätt som skrämmer oss. Därför är vi i stort behov av politiska åtgärder som minskar fortsatta utsläpp av CO2. Det vi ser just nu är att inget görs för denna viktiga minskning. Av den anledningen behöver vi klimataktivister som protesterar och skapar förändring.


Vi har stor förståelse för att inte alla kan ägna sig åt klimataktivism, och de flesta som har valt att göra det gör det ideellt. Många engagerar sig för att förhindra det hot som mänskligheten står inför därför att de inte kan se bort från det och därför ställer sig i vägen för stora grävmaskiner, bilar och trafiken ända tills politiker och allmänhet gör vad de kan så att alla aktörer tillsammans räddar klimatet, planeten, vår civilisation och mänskligheten.


Vi behöver ren och frisk luft för att andas, vi behöver tillgång till rent vatten. Bönder behöver möjligheter att odla den mat som vi alla behöver. Och mer än så, vi behöver en stor biologisk mångfald och vi behöver minska alla CO2 utsläpp för att kunna möta 1,5° som länderna har kommit överens om i Parisavtalet!

Du är viktig för oss

Du som väljer att donera och stötta klimataktivisterna i deras kamp och för ett bättre klimat med minskade CO2 utsläpp gör en viktig insats. Nedmontering av fossilindustrin är viktig för oss. Genom att bidra till Klimataktivistfonden är du med i kampen för minskade fossila utsläpp, en bättre och mer hållbar värld och vi är så tacksamma för ditt bidrag! 

Vi har kommit upp i en summa som täcker våra startkostnader och börjar så snart vi har klart med bankkontot att ta in fler donationer och kan då ta emot ansökningar från klimataktivister och delar ut gåvor allt eftersom vi får in gåvor. Klicka på länken för att ge:

Gå till insamlingssidan här!

Du behövs i vår kamp för klimatet!