Om klimataktivistfonden & kontakt

Klimataktivistfondens bakgrund

Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson bildades i januari 2023. Vi som bildade föreningen och utgör styrelsen är själva klimataktivister och kände en frustration över att pengar i realiteten är avgörande för dom flestas möjlighet att engagera sig i den omfattning som krävs för att vi ska kunna stoppa eller lindra klimatkatastrofen som utvecklar sig och hotar att förinta större delen av livet på vår kära planet.

Vi upplevde också att många som gör civilt motstånd och ägnar större delen av sin tid åt protester och obetalt organisationsarbete får problem att klara sig och mår dåligt över sin dåliga ekonomi som i sin tur påverkar närstående, familj och påverkar det sociala livet negativt. Många har exempelvis svårt att kunna ha en nära relation eller kombinera med ett bra familjeliv.

Många vill stötta

Under hösten 2022 då många klimataktivister blev häktade för motorvägsblockader samlades det in pengar till dom som behövde och det visade sig att viljan att hjälpa dom som uppoffrar sig för livet på jorden var stort. Det som behövdes då var hjälp med pengar till bland annat hyror och mat till tiden efter frisläppandet. Dom som haft problem med ekonomin vet hur mycket det påverkar måendet, en mår mycket bättre när en har pengar. Då släpper den oron.


Telefon till Viktor som är ordförande: 0722766173 

Mejl: klimataktivistfonden@proton.me


Styrelsen 2024:

Git Aremyr Lundström

Tor Tuorda

Eva Lenke

Viktor Jonsson

"The future depends on what you do today."
 Mahatma Gandhi