Större gåvor och bidrag

Vill du ge vinsten från ditt företag?

Vill du göra en stor förändring som åstadkommer den klimatomställning som vi behöver för en hållbar värld och ett klimat som vi alla mår bra av?

Om du har ett företag, leder en organisation eller förening och vill ge en del av vinsten till Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson så har du möjlighet att stötta klimataktivister genom att betala in en större gåva, en valfri engångssumma eller bli månadsgivare.

Många klimataktivister ägnar hela sin tid åt detta viktiga arbete och då kan dina gåvor hjälpa till att täcka deras kostnader. För många kan det vara en ständig oro för att inte kunna betala för sin mat, hyra, resor, mobiltelefoner eller göra viktiga inköp som behövs i kampen för klimatet. Om du väljer att ge regelbundna gåvor eller större donationer, så slipper våra klimataktivister att oroa sig för sin privatekonomi. Regelbundna eller större gåvor möjliggör för dem att fokusera på det viktiga klimatarbetet.

Klimataktivister har familjer, barn och utgifter, precis som alla andra, samtidigt som de arbetar för att viktiga förändringar för minskade fossila utsläpp ska ske, och att klimatförändringarna inte längre ska hota vår civilisation och våra mänskliga levnadsvillkor. 

Så länge inte nödvändiga åtgärder görs för en snabb verkligt grön omställning, kommer klimataktivisterna att fortsätta sitt outtröttliga arbete för en sådan förändring!

Förverkliga drömmen om ett bättre samhälle

Alla som är engagerade i miljö- och klimatkampen önskar sig en bättre värld. För att få det, behöver alla bidra till en stor, omvälvande och grön omställning som verkligen gör skillnad. Det går inte att passivt se på när klimatförändringarna hotar vår omvärld. Så länge viktiga förändringar inte genomförs kommer det krävas klimataktivister som arbetar med att stoppa fossilindustrin och deras CO2-utsläpp och som förhindrar fortsatt bilism som går på bensin och diesel. Det måste bli ett stopp på skövlingar av viktig skog och natur, vi behöver mer biologisk mångfald, garantier för ren luft och dricksvatten och framförallt inte använda mer ändliga resurser och markområden för resursproduktion som förstör naturliga miljöer.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur Klimataktivistfonden fungerar!