Anonym aktivist

25/07/2023
Att få vara anonym klimataktivist är väldigt viktigt då det inbland uttalas verbala och jobbiga hot mot en. Här ser vi en klimataktivist som deltar i ett Skogsuppror.
Att få vara anonym klimataktivist är väldigt viktigt då det inbland uttalas verbala och jobbiga hot mot en. Här ser vi en klimataktivist som deltar i ett Skogsuppror.

En del av civil olydnad är att vara  öppen med vem en är för att tillsammans visa på ett ärligt samhällsnyttigt motstånd. Några aktivister kanske av olika anledningar inte vill visa att dom behöver hjälp. Andra kanske inte vill synas internet och sociala medier på grund av hån, hat och dödshot som många klimataktivister drabbas av. Dom kan också söka hjälp hos oss och be att få förbli anonyma.

Många klimataktivister riskerar både dryga böter och fängelse, men det är det värt om allmänheten börjar tänka mer klimatsmart!
Många klimataktivister riskerar både dryga böter och fängelse, men det är det värt om allmänheten börjar tänka mer klimatsmart!
Här ser vi många klimataktivister som ställt sig mitt i vägen och hindrat bilar från att ta sig fram.
Här ser vi många klimataktivister som ställt sig mitt i vägen och hindrat bilar från att ta sig fram.