Tor Tuorda

07/09/2023

Välkommen till Tors blogg!

Tor började engagera sig som aktivist i Piteå inför kärnkraftsomröstningen i slutet av 1970-talet. Sedan blev det engagemang mot planerna på ett aluminiumsmältverk och i slutet på 1980-talet, då han också blev jag aktivist mot skogsmissbruket i Jokkmokks kommun.

När började du engagera dig som klimataktivist?

För 30 år sedan lyftes klimatfrågan allt mer och skogens roll som både kolsänka och uppsamlare av koldioxid. I mitt arbete som frilansfotograf med naturen som arbetsfält såg jag successivt förändringar med svagare och mer förrädiska isar, igenvuxna fjäll och sjöar, fiskarter som minskade till förmån för arter vilka tål varmt vatten bättre, lynnigare och värre väder, med mera. 2006 startade jag gruvmotståndet i Jokkmokks kommun. Detta eftersom den brittiska mineralprospektören Beowulf Mining fick undersökningstillstånd inne i världsarvet Laponia norr om Kvikkjokk, som senare utvecklades till en större kamp mot bolaget i Gállok. En kamp som fortfarande pågår med full kraft. Gruvdrift är bland det mest klimatskadliga människor kan ägna sig åt. I november 2020 var jag med på min första XR-aktion, där jag och två andra ockuperade Sveaskogs huvudkontor i Stockholm där vi tejpade upp bilder på kalhyggen med texten SKOGSMISSBRUK! I somras var jag med på min första aktion i Återställ Våtmarker, på en torvtäkt vid Kumla. Min aktivism lär nog fortsätta tills jag lägger igen ögonen.

Varför är engagemanget viktigt för dig?

Eftersom makthavarna har känt till klimathotet i över 30 år och matats med evinnerliga skrivelser, debattartiklar, filmer och radioprogram där sammanlagt flera hundra initierade forskare deltagit, men som ingenting gjort för att minska utsläppen av klimatgaser, ser jag den fredliga civila olydnaden som den enda modellen för att kunna skapa nödvändiga förändringar.: blockera anläggningsvägar, skogsmaskiner, torvtäkter, borraggregat, provbrytningsschakt, som i Gállok. Jag har upplevt att den civila olydnade fungerar som metod. Från 2006 då jag var ensam i gruvkampen i Jokkmokk, till 2010 och den växande facebookgruppen och protesterna. Året 2013 var jag med i blockaderna i Gállok , deltog i namninsamlingen till regeringen 2022 med 85 ooo namnunderskrifter, Facebookgruppen Gruvfritt Jokkmokk som idag vuxit till över 7000 medlemmar, flera demonstrationer och manifestationer.

Vad skulle hända om du inte engagerade dig?

Om människor med kunskap och engagemang endast skulle fortsätta med ineffektiva pk-metoder skulle det gå åt helvete med överlevnaden på denna planet.

Vad skulle du vilja säga till dem som vill, men inte vågar göra som du?

Du som funderar på att engagera dig i klimatrörelsen, gör det! Det är det enda som biter på styvnackade makthavare, det enda som får uppmärksamhet. Den fredliga civila olydnaden är en metod som inte är farlig, bara lustfylld och givande. Tillsammans med andra likasinnade ger det en enorm boost, kärlek och glädje. Man känner att man gör något som skapar rubriker vilket politiker inte längre kan fortsätta att ducka för. Det är det man har i bakhuvudet under aktionerna, men vi måste bli fler för att det ska ge nödvändig effekt, många fler!

Vad betyder det för dig att få ekonomiskt stöd?

Jag bor i det superlydiga Norrbottens län, en region där storskaliga exploateringar av naturen har varit vägledande under mycket lång tid och som har gett jobb åt många människor. Människor som i och med sina anställningar själva aldrig vågat kritisera den rådande situationen, inte heller deras partners, barn, föräldrar och övrig släkt. I Norrbotten råder i och med detta en tung tystnadskultur. "Man biter inte den hand som föder en", är en vanlig kommentar. När jag då konstant kritiserar alla exploateringar, den heliga så kallade gröna omställningen, den pågående och växande kolonialismen i Sápmi, med mera, blir jag till en elefant i ett glashus. Jag får inte längre sälja frilansmaterial, som jag levt på sedan början av 1990-talet, inte längre sälja filmer till exempelvis SVT. Som aktivist betraktas jag inte som seriös, helt enkelt. Jag är paria.

Om du vill förkovra dig mera om Tor Tuordas ideella kamp kan du besöka hans hemsida och blogg 

Här kommer du snart att kunna läsa mer om Tor och den klimataktivism som han är engagerad i: