Vill du stötta klimataktivister?

Trots att klimatkatastrofen är den viktigaste frågan i planetens historia finns inte mycket pengar att få för dom som offrar sin tid, ekonomi och trygghet. Därför finns Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson och den är unik. Du som vill stötta en klimataktivist kan från och med nu göra det via vår Klimataktivistfond.

Vi tar emot gåvor – och ger gåvor – till de klimataktivister som behöver och ber om det. Klimataktivistfonden har en styrelse, som själva består av aktiva klimataktivister och vi stöttar  endast klimataktivister som arbetar med fredligt motstånd, civil olydnad och strategiskt klimatarbete. För oss som sitter i styrelsen för Klimataktivistfonden är det viktigt att få till stånd en snabb, nödvändig och viktig klimatomställning. Vi lovar att dela ut de gåvor som du ger på ett så rättvist sätt vi bara kan.


MYCKET

mer aktivism för pengarna

90%

går direkt till aktivister

100%

rättvis fördelning

Tor Tuorda

07/09/2023

Tor började engagera sig som aktivist i Piteå inför kärnkraftsomröstningen i slutet av 1970-talet. Sedan blev det engagemang mot planerna på ett aluminiumsmältverk och i slutet på 1980-talet, då han också blev jag aktivist mot skogsmissbruket i Jokkmokks kommun.

Viktor Jonsson

25/07/2023

Viktor har varit aktiv i Extinction Rebellion sedan 2019 och i Återställ Våtmarker sedan starten 2022, där han arbetar med research, mobilisering och klimataktioner. Han har blockerat flygplan på Arlanda och har varit häktad i tre omgångar 2022 och 2023 för olika motorvägsblockader. Nu arbetar han även med att skapa ett medborgarråd som ska kunna...

Tina Kronberg

25/07/2023

Tina är aktiv på heltid i Återställ Våtmarker sedan starten och arbetar med föredrag, event-aktioner och support för gripna och häktade aktivister. Hon har bland annat synts på fotbollsmatcher och Let's Dance.

Git har varit aktiv i Extinction Rebellion, Skogsupproret och Återställ Våtmarker ända sedan starten, bland annat har hon deltagit protesterna mot den norska oljeindustrin under Nordic Rebellion i Oslo och har varit en av dom som var häktade för en motorvägsprotest under 2022. Idag håller hon föredrag, jobbar med arrestsupport och koordinerar...

Greenpeace, Naturskyddsföreningen och WWF känner de allra flesta till men inte alla känner till Klimataktivistfonden. Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson är unik då vi stöttar klimataktivister. Du har kanske sett Greenpeace aktioner med gummibåtar med klimataktivister som har äntrat fartyg med fossil last? I motsats till Greenpeace har vi ingen egen verksamhet, men vi vill som dom stora miljöorganisationerna att allmänheten uppmärksammas på de aktörer som ägnar sig åt klimatförstörande verksamhet. Vi vill även hjälpa aktivister som arbetar strategiskt för en samhällsomställning och stoppar utsläppen av koldioxid på ett genomgripande demokratiskt och långsiktigt sätt. Naturskyddsföreningen är en annan organisation med hög trovärdighet gällande viktiga rapporter och information, men dom agerar inte med sina kroppar för att rädda oss. Klimataktivistfonden verkar inom samma miljörörelse såsom Greenpeace, Naturskyddsföreningen och WWF men stödjer aktivisterna med deras privata kostnader. Klimataktivistfonden vill vara den trygghet som behövs för dom människor som riskerar jobb och bostad när dom demonstrerar fredligt och arresteras, häktas, döms och därmed riskerar jobb och den trygghet alla tar för givet. Klimataktivister uppoffrar sig vår överlevnad och förtjänar allt stöd dom kan få av oss som inte väljer att riskera att hamna i belastningsregistret och utebliven lön från ett fast jobb. Än så länge är Klimataktivistfonden unik i det att vi stöttar klimataktivister som vill förändra samhället på ett demokratiskt, fredligt sätt och som arbetar för att minska fossila utsläpp.


Vad händer när du bidrar till klimataktivistfonden?


Klimataktivistfonden har ingen egen verksamhet. Vi stöttar klimataktivister som arbetar inom den breda miljörörelsen i likhet med flera andra miljöorganisationer, såsom Greenpeace, Naturskyddsföreningen, WWF, bara för att nämna några. Klimataktivistfonden möjliggör för att klimataktivister ska kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt. Vi stödjer klimataktivister, inte aktiviteter och har ingen egen verksamhet.


Vår klimataktivistfond går åt båda hållen, hos oss kan du bidra till det viktiga arbetet! Vi samlar in medel samt förmedlar resurserna så att fler klimataktivister kan satsa på det viktiga arbetet på hel- eller deltid. Och för dig som behöver medel för att kunna fortsätta din viktiga kamp, kan du ansöka om det hos Klimataktivistfonden.


Vi håller kontakten med alla viktiga klimataktivister och ser till så att pengarna kommer till sin rätt där de behövs till exempel till resor, utrustning, tillfällig logi och privata omkostnader. Allt det som klimataktivister utför, bidrar du med när du skänker pengar till vår klimataktivistfond! Det klimataktivisternas behov som styr, men vi betalar inte ut några löner till sökanden.


 Vart går pengarna?

  • Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonssons stöd går åt båda hållen. Hos oss kan du bidra till det viktiga klimatarbetet. Vi samlar in medel som går till klimataktivisterna och stödet gör det möjligt för dem att gå ner hel- eller deltid från sitt ordinarie arbete och arbeta ideellt med klimataktivism.
  • Vi ansvarar för att pengarna kommer till sin rätt. När du bidrar med din gåva kan vi möjliggöra för klimataktivister att resa till platser där de behöver göra direkta klimataktioner, köpa viktig utrustning och betala för sin logi och mat. Allt detta viktiga arbete är du med om att bidra till när du skänker pengar till vår Klimataktivistfond Karl-Bertil Jonsson!
  • Ditt bidrag möjliggör för olika klimataktivister att utföra ett viktigt insats för klimatet. Med hjälp av din gåva slipper de oroa sig för att deras inkomster inte ska räcka till när de arbetar ideellt med klimataktivism.
  • Behöver du som är klimataktivist ett bidrag? I så fall kan du ansöka om det hos oss, på Klimataktivistfonden Karl-Bertil Jonsson. Vi vet att det är svårt att få ihop sin vardag, med räkningar när man är aktiv klimataktivist. För att du som är klimataktivist ska kunna utföra det viktiga ideella klimatarbetet samlar vi in medel som stöttar dig som behöver extra ekonomiskt stöd!
  • Klimataktivistfonden fungerar på liknande sätt som många andra miljöorganisationer, som ovan nämnda Greenpeace, Naturskyddsföreningen och WWF, med skillnaden att vi stöttar aktivister som använder fredlig civil olydnad för att protestera och att vi inte bedriver eget direkt påverkansarbete eller aktiviteter för förändring. Att få ekonomiskt stöd gör så att klimataktivister kan fokusera helhjärtat på sin klimataktivism. 

Tack för ditt bidrag – det betyder oerhört mycket!

"One has a moral responsibility to disobey unjust laws."

Martin Luther King Jr.